Dansk

Erasmus+ program “Træning af Sociale Partnere i Etnisk Diversitet i SMV’er”.

Det glæder MigrAID partnerskabet at kunne bekendtgøre at der er opnået tilsagn om finansiering af  projektet “Træning af Sociale Partnere i Etnisk Diversitet i SMV’er” under EUs Erasmus+ program, i samarbejde med Fonden for håndtering af EUs Livslangs lærings program, på Cypern (IDEP).

Partnerskabet er et samarbejde mellem otte fremtrædende og kompetente organisationer fra fem EU medlemslande: Cypern, Grækenland, Italien, Frankrig og Danmark. Projektlederen er det Cypriotiske Arbejdsmarkedsinstitut (INEK-PEO). De andre partnere er (1) NGO’en KISA – Aktion for Lighed, Støtte og Antiracisme (KISA), Cypern (2) Sammenslutningen af græske arbejdere (INE/GSEE), Grækenland (3) Den Hellenske sammenslutning af professionelle håndværkere og købmænd (IME/GSEVEE), Grækenland (4) Universitetet i Milano (UMIL), Italien (5) Uddannelsesorganisationen Enaip Veneto Impresa Sociale (ENAIP Veneto I.S.), Italien (6) Iriv Kommune, Frankrig (7) Videnscenter for Integration, Danmark 

Projektet varer 34 måneder, begyndte 01. oktober 2016 og har et budget på 361.480 Euro, der fordeles mellem partnerne.

Projektet har fokus på etnisk diversitet og på at skabe den gode arbejdsmarkedsintegration af migranter, specielt i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Dette bliver gjort via udvikling og anvendelse af målrettede træningsprogrammer til såvel migranter, som fagforeninger, som arbejdsgiverforeninger i de fem deltagende lande. Samtidig afholder projektet to innovative forskningsprojekter om SMV’er, samt en international konference og andre begivenheder. 

EMPTY MAIGRAID PDF UPLOAD TEST